๐๓

ทำหมวก JFAdvance

เขียนโดย Super User

หมวกแก็ป ลูกค้า JFAdvance ทำหมวกแก็ปกับเรา จำนวน 100 ใบเป็นหมวกแก็ปสีขาวล้วนมีแซนวิชสีดำ งานปัก 2 ตำแหน่ง เป็นหมวกที่สวยอีกใบหนึ่งที่โรงงานผลิตหมวกเราทำขึ้นมาด้วยระยะเวลาเพียง 30 วัน หลังจากจ่ายค่ามัดจำ

 

     โดยรายละเอียดลูกค้า JFAdvance ที่ต้องการทำหมวก กับเราโดยรายละเอียดในการทำหมวกลูกค้าต้องการหมวกแก็ปสีขาวล้วนมีแซนวิชสีดำ และต้องการงานปักโลโก้ 2 ตำแหน่งด้วยกัน มีด้านหน้าหมวกและตรงส่วนปีกหมวกโดยหลังจากฝ่ายขายได้สอบถามรายละเอียดในการผลิตคราวๆแล้วว่าลูกค้าต้องการแบบหมวกแบบไหนโดยสิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมมาเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการทำแบบหมวกคือ ตัวโลโก้ที่เป็นไฟล์ .ai ที่เป็นเส้น vector ที่สามารถแก้ไขรายละเอียดได้ โดยลูกค้าได้นำเอาไฟล์ .ai มาให้ทางฝ่ายขายเราเพื่อใช้ในการออกแบบ และหลังจากที่คุยรายละเอียดกับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายขายจึงส่งรายละเอียดในการทำหมวกให้กับฝ่ายกราฟิคเพื่อออกแบบหมวก ให้ artwork ให้กับลูกค้าได้ดูโดยฝ่ายกราฟิค ได้ทำแบบหมวกตามที่ลูกค้าต้องการคือ ต้องการหมวกแก็ปสีขาวล้วน มีแซนวิชสีดำ และมีงานปัก 2 ตำแหน่งด้วยกันโดยตำแหน่งแรกอยู่ด้านหน้าหมวก และตำแหน่งที่สองอยู่ตรงส่วนปีกหมวก โดยได้ทำแบบมาให้ลูกค้าดูและลูกค้าพอใจเป็นอย่างมาก โดยทำการสั่งผลิตหมวก ก่อนที่จะสั่งผลิตได้ต้องจ่ายค่ามัดจำและสรุปแบบก่อนจึงจะเริ่มทำหมวก โดยระยะเวลาในการผลิตอยู่ที่ 25-30 วันหลังจากผลิตหมวก 

 

รายละเอียดหมวก ลูกค้า JFAdvance
- ชนิดหมวกเป็น หมวกแก็ป
- ชนิดผ้าเป็น ผ้า cotton peat เป็นเนื้อผ้าที่ใช้ผลิตหมวกมากที่สุด ระบายอากาศได้ดีเป็นทางสวย
- สีหมวกเป็นสีขาวล้วน
- รายละเอียดพิเศษ มีแซนวิชตรงส่วนปีกหมวก สีดำ
- งานปักมี 2 ตำแหน่งด้วยกันได้แก่
  1. ตำแหน่งแรกงานปักหมวก ด้านหน้าหมวกเป็นโลโก้รูปตัวเอ สัญลักษณ์ของลูกค้า
  2. ตำแหน่งที่สองงานปักหมวก อยู่ในส่วนของปีกหมวกโลโก้คำว่า JFAdvance

 

ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายขายได้ที่ : 087-712 1555

Office: 02-881 4595 , Fax: 02-881 4595
                  

Facebook : www.facebook.com/fastcap88